KARTA

VINDKRAFTINDUSTRI UTEFTER HELA JUNGFRUKUSTEN?!

Karta 1: Områden vindkraftbolagen ansöker om att exploatera.     KLICKA PÅ BILD FÖR HELA OCH KUNNA ZOOMA DÄR.

Karta över tilltänkta vindkraftparker..

På kartan nedan från Havs o vattenmyndighetens hemsida över områden de anser lämpliga för vindkraftproduktion, noterar vi att Stockholms skärgård saknar vindkraft-exploateringar p g a att området anges som "värdefull naturmiljö".

Havs och vattenmyndigheten