visionjungfrukusten.se


www.scandinavianxperience.com/


"Welcome to Jungfrukusten-

our maiden-like coastline

Jungfrukusten or the Maiden Coast is the coastal area of Gästrikland and Hälsingland."
www.jungfrukusten.nu


"Cirka tjugo mil från Öregrund i söder till Höga Kusten i norr. Utefter Jungfrukusten finns 4502 öar, många fina sandstränder och genuina gamla fiskelägen. Du tar dig enkelt fram med båt, bil eller husvagn. Vill Du övernatta finns det gott om hotell, pensionat, vandrarhem, stugor, campingplatser och ställplatser. Utefter Jungfrukusten verkar ett stort antal entreprenörer som vill ge Dig som besökare bästa service och upplevelse."

   INSAMLING PÅGÅR. STÖD VÅR FÖRENING!

Mark-och miljödomstolen har gett klartecken för GIP Skyborns ansökan om att bygga 51st 290 meter höga vindkraftverk på Storgrundet. Vision Jungfrukusten har överklaget Mark-och miljö-domstolens beslut.
VI behöver ta hjälp av advokater i processen.

Tacksamma för valfritt bidrag till:


Bankgiro: 5880-4642
Swish:1236304802


BAKGRUND


FLERA VINDKRAFTFÖRETAG TÄVLAR JUST NU OM ATT BYGGA VÄRLDENS HÖGSTA VINDKRAFTINDUSTRI UTMED JUNGFRUKUSTEN:


Utefter vår Jungfrukust planeras gigantiska vindkraftsparker med 1000 vindkraftsverk
på en yta av 1500 km2, från Hudiksvall till Gävle:


  • 300 kraftverk planeras inom 15km från land.
  • 350m höga kraftverk synliga på minst 70 km avstånd från land. 
  • 5 industriparker inom 25 km från land.
  • Flera några få km från boende.
  • Bara 2 parker (Sylen/B143, Fyrskeppet/ B147) ligger mer än 50km från land.

    Kustnära vindkraftindustri skulle allvarligt skada Jungfrukustens natur och kulturmiljö. Havsbaserad vindkraft ska placeras minst sex mil ut i havet från land!

sammanställning vindkraftprojekt utmed Jungfrukusten:


Sammanställning av projekt efter Jungfrukusten:

LÄNK TILL KARTAN


GIP - SKYBORN - Storgrundet

Beslut om ny folkomröstning kommer togs på KF i Söderhamn senaste mötet. Återremiss. Allt görs för att förhala processen.

Storgrundets ansökan om 51 snurror har beviljats. Överklagan inlämnad till Svea Hovrätt och kompletterad. Ev. prövningstillstånd borde beviljas inom någon månad.


Utposten 1

Svea Vind har indikerat att ny ansökan kommer skickas in – när?


Utposten 2

MMD avvisade ansökan pga brister i samråd med SKYBORN. SveaVind har överklagat samt påbörjat en ny samrådsprocess. Samråd har hållits 21-22/11. Kungörelse kommer förmodligen ske under försommaren. Yttrande skickat till Sveavind 15/12.

Sveavind har fått prövningstillstånd av Svea Hovrätt. Sveavind strävar också efter att dela området med Skyborn.

Yttrande kring kabelkorridorer inskickat 16/4.

Sveavind kör också ett parallellspår med en helt ny ansökan för Utposten 2.


Gretas Klackar 2

Sveavind har dragit tillbaka sin ansökan och Söderhamns kommun har sagt nej genom veto i dec 2022. Vi tror att Sveavind kommer ta upp detta på nytt när man tror man kan nå framgång i politiken. En av kabelkorridorerna från GK1 går via GK2.


Utknallen

Verkar för närvarande ha utgått. Finns ej längre med på Sveavinds hemsida.


Gretas Klackar 1

Sveavind har dragit tillbaka ansökan nov 2022 men har också aviserat att dom kommer påbörja ny samrådsprocess. Endast fastighetsägare inom 15km bjöds in till kompletterande samråddec 2022. Kungörelse kommer enligt Sveavind kring årsskiftet.


GIP - Eystrasalt

Samråd har hållits, vi har yttrat oss. Ansökan är inlämnad till regeringen. Länsstyrelsen har fått i uppdrag av Regeringen att hantera ärendet. Regeringen kommer prioritera detta område vilket innebär mitten 2024. Regeringen har givit SGU i uppdrag bereda kabeldragning. Regeringen har givit LST i Gävleborg i uppdrag att bereda vindkraftparken senast juni 2024. Vi har fått möjlighet att yttra oss till LST senast 26 januari. Vi yttrar oss kring nedmonteringskostnaderna och ekonomisk hållbarhet. Hannu löser det.


GIP - Fyrskeppet

Ansökan är inlämnad till regeringen. Regeringen har givit Länsstyrelsen i Uppsala att bereda vindkraftparken. Vi kommer förmodligen anmodas att yttra oss även om den.


Sveavind - Sylen

Samråd är avslutat. Ansökan kommer till regeringen i början av 2024. Vi yttrar oss då.


Deep Wind Offshore – Olof Skötkonung

Tidigt samråd pågår, Norska bolag bakom förslaget. Samråd har hållits, vi har ej yttrat oss.


Najaderna

Ligger utanför Tierp. Tidigt samråd pågår.


Gävle Väst - Örstedt


Gävle Öst – Örstedt


Lambda – Njodr Offshore vind AB

Samråd pågår till 24/3. Vi yttrar oss inte. AGÖ Hamnlag har yttrat sig.

BAKGRUND:NEDMONTERINGSKOSTNADER:

Regeringen har gett tillstånd till havsbaserad vindkraftindustri på Kriegers Flak. Vi ser mycket allvarliga problem i den underskattning av beräknad kostnad för nedmontering av vindkraftverk som gjorts!

I internationell jämförelse utgör beräknad kostnad för nedmontering av vindkraftverk i Sverige 1/10-del av nedmonteringskostnaderna i andra länder.

Detta innebär att uppemot 120 miljarder kronor kan saknas i nedmonteringskostnaderna av de 30 GW havsbaserade vindkraft,  som regeringen planerar.

Om nuvarande tillståndspraxis är felaktig är risken stor att en gigantisk framtida skuld överförs från en handfull verksamhetsutövare till det svenska samhället.