Home

"Welcome to Jungfrukusten-

our maiden-like coastline

Jungfrukusten or the Maiden Coast is the coastal area of Gästrikland and Hälsingland."
scandinavianxperience.se


"Cirka tjugo mil från Öregrund i söder till Höga Kusten i norr. Utefter Jungfrukusten finns 4502 öar, många fina sand-stränder och genuina gamla fiskelägen. Du tar dig enkelt fram med båt, bil eller husvagn. Vill Du övernatta finns det gott om hotell, pensionat, vandrarhem, stugor, campingplatser och ställplatser. Utefter Jungfrukusten verkar ett stort antal entreprenörer som vill ge Dig som besökare bästa service och upplevelse."

www.jungfrukusten.nu

Vision Jungfrukusten har JO-anmält Energimyndigheten;

BAKGRUND:

Nyligen beviljade regeringen tillstånd till havsbaserad vindkraftindustri på Kriegers Flak. Vi ser ett mycket allvarligt problem i den underskattning av beräknad kostnad för nedmontering av vindkraftverk som gjorts: i internationell jämförelse utgör beräknad kostnad för nedmontering av vindkraftverk i Sverige 1/10-del av nedmonteringskostnaderna i andra länder. Detta innebär att uppemot 120 miljarder kronor kan saknas i nedmonteringskostnaderna av de 30 GW havsbaserade vindkraft,  som regeringen planerar.
Om nuvarande tillståndspraxis är felaktig är risken stor att en gigantisk framtida skuld överförs från en handfull verksamhetsutövare till det svenska samhället.
-------   ----------      ------------     ----------     --------
FLERA VINDKRAFTFÖRETAG TÄVLAR OM ATT BYGGA VÄRLDENS HÖGSTA VINDKRAFTINDUSTRI UTMED
JUNGFRUKUSTEN:


Bara utefter Jungfrukusten planeras gigantiska vindkraftsparker med 1000 vindkraftsverk
på en yta av 1500 km2, från Hudiksvall till Gävle:


 • 300 kraftverk planeras inom 15km från fastlandet
 • 350m höga kraftverk (Turning Torso är 190m!)
 • Synbara på minst 70 km avstånd från land 
 • Fem av industriparkerna ligger inom 25 km från fastlandet
 • Flera endast några km från boenden
 • Två parker (Sylen/B143, Fyrskeppet/ B147) ligger mer än 50km från fastland

  Kustnära vindkraftindustri skulle allvarligt skada Jungfrukustens natur och kulturmiljö. Havsbaserad vindkraft ska placeras minst 6 mil ut i havet från fastland!

Vision Jungfrukusten är en förening med över 850 medlemmar; småföretagare, fastighetsägare, restaurangägare, fiskare, bofasta såväl som fritidsboende som lever o verkar utmed Jungfrukusten från Hornslandet i norr till Furuvik i söder. Föreningens ändamål:

 • Verka för att Jungfrukustens naturvärden långsiktigt
  bevaras och utvecklas.

 • Verka för att Jungfrukustens möjligheter för rekreation och naturupplevelser bevaras och utvecklas.

 • Verka för att Jungfrukusten görs tillgänglig för allmänhet och turism, utan att naturvärden störs.